Gerilim (Volt), Akım (Amper), Direnç (Ohm) hakkında sizleri en net şekilde bilgilendirmek üzere hazırladığımız makalemize aynı zamanda hesaplamaları da sizler için ekledik.

Gerilim (Volt) Nedir?

volt

Gerilim elektrik akımını iten kuvvettir. Birimi Volt olarak adlandırılmıştır. “V” harfi ile gösterilir. Elektriği bir su gibi düşünürsek suyu iten kuvveti de Gerilim olarak düşünebiliriz. Türkiye’de evlerde kullanılan elektrik gerilimi 230 volttur. Sanayilerde kullanılan üç fazlı gerilim ise 380 volttur. Amerika’da bu değer 110 volttur.

Volt Hesaplama

Eğer gerilimi hesaplamak istiyorsanız direnci ve akımı bilmek zorundasınız. V=IxR formülünü kullanarak Voltajı hesaplayabilirsiniz.

Örnek

R (Direnç) = 15 ohm, I (Akım) = 15A olsun.

V=IxR Formülüne yerleştirirsek

V=15×15

V=225 olarak bulmuş oluruz.

Akım (Amper) Nedir?

Bir iletkenin iki ucu arasındaki bir saniyede geçen elektron sayısına akım denir. Birimi Amper‘dir ve “A” harfi ile gösterilir. Elektriği su olarak düşürsek burada borudan bir saniyede geçen suyun miktarını Amper olarak düşünebiliriz. Ampermetre ile ölçülür. Ampermetre’nin ne olduğunu öğrenmek için tıklayın.

Amper Hesaplama

Bir iletkenden geçen Amperi hesaplamak için kullanılan gücü gerilime bölmemiz gerekmektedir.

Amper = Güç/Gerilim

A=W/V

-Örnek

Bir saç kurutma makinesinin kaç amper çektiğini öğrenmek istiyorsanız öncelikle bu makinenin gücünü öğrenmeniz gerekmektedir. 2500 watt’lık bir saç kurutma makinesi 220 volt gerilimle çalışırken kaç amper elektrik çeker birlikte hesaplayalım.

Amper = 2500 (watt) / 220 (Volt)

Amper = 11,36 A

Formülde gerekli bilgileri yerleştirip hesapladığımızda bir saç kurutma makinesinin 11,36 amper akım çektiğini görmekteyiz. Buna göre bu makineyi bağladığımız prizin sigortasının en az 16A değerinde olması gerekmektedir.

Direnç (Ohm) Nedir?

Direnç adı üzerinde elektriğe karşı uygulanan zorluktur. Yani iletkenin iki ucu arasında hareket eden elektronlar iletkenin kesitine göre zorlanır. Bu zorluk direnç‘tir. Birimi Ohm olarak adlandırılmıştır. “R” harfi ile gösterilir.

Direnç Hesaplama

Direnç hesaplama formülü R=V/I’dır. Yani direnci bulmak için gerilimi akıma bölmemiz gerekir.

Örnek

220 volt gerilimde 10 amper akım çeken her hangi bir cihazın elektrik direncini hesaplayalım. Formüle göre yerleştirirsek

R=220/10

R=22 ohm olarak buluruz.