Ampermetre Nedir?

Ampermetre isminden de anlaşıldığı gibi bir iletkenden geçen akım miktarını gösteren elektrik elektronik ölçü aletidir. Ampermetreler dijital ve analog olmak üzere iki çeşit olarak doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) ölçmek üzere üretilmektedirler. Amper büyük “A” harfi ile gösterilir birimi akımdır. Akım ise “I” harfi ile gösterilir. Ampermetre ile miliamper (mA) düzeyinden kiloamperlere (kA) kadar ölçüm yapmak mümkündür.

Ampermetre devreye seri olarak bağlanır fakat iç direnci iletim yapabilmesi için çok düşüktür (0.1 ohm). Yüksek akımlarda ölçüm yapmak için akım trafoları kullanılmaktadır.
Giriş kısmı büyük “K” ve “S1” çıkış kısmı ise küçük “ı” ve “S2” şeklinde gösterilir. Bu işlem tek fazlı ve 3 fazlı olduğu gibi doğru akım (DC) içinde aynı devre dizaynı ile gösterilebilir.
Akım trafoları ile ölçülen akım miktarı /5 dönüştürme oranında ölçümler yapar. Örneğin 100A lik elektrik harcayan bir tesiste ölçüm yapmak için kullanacağınız akım trafosu 100/5 dönüştürme oranına sahip olmalıdır. Aksi taktirde hatalı ölçümler görmek mümkün olacaktır.

Nasıl Çalışır?

Ampermetreler en küçük elektrik akımını iletken bir bobin veya tel sarılmış mıknatısa dönüştürme özelliğine sahiptir. Sürekli mıknatısın (-N-S) kutupları arasında dönen bir bobinden oluşur.

Ölçü aletine uygulanan akım şiddetine göre doğru orantılı olarak bobin etrafında magnetik alan oluşur. Bu magnetik alan sayesinde mıknatısın kutupları birbirlerini iterek ölçü aletinin göstergesini hareket ettirir. Akım kesildiğinde ise spiral bir yay sayesinde gösterge sıfır “0” konumuna geri döner.

Termik ampermetrelerde aynı yapıya sahiptir fakat kablo veya iletken üzerindeki ısı ile göstergelerini hareket ettirmektedirler.

Ampermetre Devreye Nasıl Bağlanır?

Ampermetreler devreye seri bağlanırlar ve akım bilgisi alınacak cihaz ve sistemin ana besleme (Main Supply) devresine bağlanmalıdır. Alternatif ve doğru akım bağlantıları yandaki şema üzerinde gösterilmiştir.